V kauze IPC bylo zahájeno trestní stíhání čtyř fyzických osob. Poškození v této kauze mohou uplatnit náhradu škody, která jim byla trestným činem způsobena. Policie už poškozené vyzývá, aby si zvolili svého zmocněnce, který bude v trestním řízení uplatňovat jejich nárok. 

  • Přihlásíme Vaši pohledávky z titulu náhrady škody do trestního řízení IPC.
  • Převzetí Vašeho právního zastoupení proběhne zcela online.
  • Cena za přihlášení nároku je 1.000,- Kč bez DPH, tj. 1.210,- Kč vč. DPH.
  • Vaše dotazy zodpovíme na tel. č. 774 185 031 nebo na e-mailu ipc@psarova.cz.

Před započetím registrace si nachystejte tiskárnu, abyste si mohli vytisknout plnou moc, podepsat a naskenovat ji zpět do formuláře.

 

Chcete-li využít naší nabídky pokračujte stisknutím tlačítka "Chci se přihlásit".


Obchodní podmínky - FO.pdf
Odstoupení od smlouvy - poučení a formulář - FO.docx
Policie - prohlášení - FO.pdf
Sdělení před uzavřením smlouvy.pdf

Copyright © BMI SYSTEM s.r.o. 2024